دفتر ترجمه رسمی ۸۰۶

ز بان اسپانیایی از زبان های پر کاربرد در سطح بین الملل به شمار می آید. علاوه بر کشور اسپانیا، در کلیه کشورهای آمریکای لاتین – که در گذشته مستعمره اسپانیا بوده اند کاربرد دارد. علاوه بر این طبق برآوردهای موجود، در سال ۲۰۵۰ بیش از ۵۰% جمعیت ایالات متحده آمریکا اسپانیائی زبان خواهد بود….