توریسم تندرستی

خدمات در زمینه توریسم سلامت شامل  معرفی بیماران به  پزشکان – کلینیک ها –  بیمارستانهای طرف قرار داد با کیفیت و تکنولوژی پزشکی بالا برای اراپه  کلیه خدمات درمانی – زیبایی ارایه خدمات متنوع گردشگری و اقامتی  برای بیماران و همراهانشان با اراپه پکیجهای متنوع درمانی و اقامتی – پتانسیل و توانایی بسیار بالای پزشکان