تور اسکی + غواص در هفت روز

روز اول : ورود تهران + گشت شهری مرکز شهر باز دید بازار + کاخ گلستان روز دوم : حرکت به سمت دیزین + اسکی اقامت در هتل دیزین روز سوم : اسکس در دیزین برگشت به سمت فرودگاه تهران و پرواز به سمت کیش روز چهارم : بازدید از شهر باستانی جزیره روز پنجم

تور پانزده روزه ایران

روز اول شیراز : بازدید از ارگ کریمخان – حمام وکیل – بازار وکیل – حافظیه – باغ ارم روز دوم  شیراز : مسجد نصیر الملک – تخت جمشید – نقش رستم روز سوم شیراز : اقامت در کاروانسرا دوره صفویه کویر گردی روز چهارم  یزد : بازدید از مسجد جامع – باغ دولت آباد

تور دوازده روزه ایران

روز اول شیراز : بازدید از ارگ کریمخان – حمام وکیل – بازار وکیل – حافظیه – باغ ارم روز دوم  شیراز : مسجد نصیر الملک – تخت جمشید – نقش رستم روز سوم یزد : بازدید از مسجد جامع – باغ دولت آباد – سید رکن الدین – امیر چخماق روز چهارم یزد :

تور نه روزه ایران

روز اول شیراز : بازدید از ارگ کریمخان – حمام وکیل – بازار وکیل – حافظیه – باغ ارم روز دوم  شیراز : مسجد نصیر الملک – تخت جمشید – نقش رستم روز سوم یزد : بازدید از مسجد جامع – باغ دولت آباد – سید رکن الدین – امیر چخماق روز چهارم   یزد :

تور شش روز ایران

  روز اول جزیره کیش : بازدید از شهر باستانی جزیره – غواصی – تفریحات آبی روز دوم جزیره کیش : بازدید از شهر زیر زمینی کاریز و ساحل خای مرجانی + غواصی روز سوم جزیره قشم : بزگترین جزیره خلیج فارس بازدید از جنگل حرا- قلعه پرتغالی ها روز چهارم جزیره کیش : بازدید

هفت روز ایران

روز اول شیراز : بازدید از ارگ کریم خان – حمام وکیل – حافظیه – باغ ارم روز دوم شیراز: بازدید از مسجد نصیرالملک – تخت جمشید – نقش رستم روز سوم اصفهان : میدان نقش جهان – عالی قاپو-مسجد امام – مسجد شیخ الف اله روز چهارم اصفهان : مسجد جامع عتیق – کلیسای

هشت روز ایران

روز اول شیراز : بازدید از ارگ کریم خان – گشت و خرید در بازار وکیل   روز دوم شیراز: حافظیه – باغ ارم – مسجد نصیر الملک – باغ دلگشا – نارنجستان قوام روز سوم شیراز : تخت جمشید – پاسارگاد- نقش رستم – بسوی اصفهان روز چهارم اصفهان : میدان نقش جهان –